Webdev

Podstawy Document Object Model

Obiektowy model dokumentu czyli document object model to sposób reprezentacji dokumentów xml i html w postaci modelu zorientowanego obiektowo. Standard W3C DOM definiuje klasy i interfejsy pozwalające na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, modyfikację i usuwanie węzłów.

Czytaj dalej

Drupal własna strona konfiguracyjna

Może się zdarzyć, że będziemy potrzebować jakiejś strony z różnymi (własnymi) opcjami konfiguracyjnymi takimi jak np. w podstawowych danych. Jest to przydatne do określenia stałych elementów strony, które jednak powinny mieć możliwość zmiany. Moje rozwiązanie polega na stworzeniu do tego celu własnego modułu.

Czytaj dalej