CakePHP Html helper

W artykule omówię Html helper w CakePHP. Rolą HtmlHelpera jest uczynienie opcji związanych z HTML łatwiejszymi, szybszymi i bardziej odpornymi na zmiany. Poniżej podam kilka przykładów jego zastosowania.
Tworzenie taga charset:

echo $this->Html->charset();// output: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Linkowanie do plików CSS:
echo $this->Html->css('forms');// output: <link rel="stylesheet" href="/css/forms.css">
Tworzenie tagów meta:
$this->Html->meta(
  'favicon.ico',
  '/favicon.ico',
  ['type' => 'icon']
);

$this->Html->meta(
  'description',
  'Lorem Ipsum...'
);

$this->Html->meta(
  'keywords',
  'Lorem Ipsum'
);
Linkowanie do obrazków:
echo $this->Html->image('cake_logo.png', ['alt' => 'CakePHP']);// output: <img src="/img/cake_logo.png" alt="CakePHP">
Tworzenie linków:
echo $this->Html->link(
  'Hello World',
  '/articles/index',
  ['class' => 'btn', 'target' => '_blank']
);
// output: <a href="/articles/index" class="btn" target="_blank">Hello World</a>
Linkowanie do plików Javascript:
echo $this->Html->script('scripts');// output: <script src="/js/scripts.js"></script>
Więcej na temat Html helpera można przeczytać w dokumentacji.