Grafika

Wszystko o JPEG

Jpeg (Joint Photography Expert Group) jest skrótem od nazwy stowarzyszenia, które opracowało ten format. Format ten został opracowany specjalnie z myślą o kompresji stratnej dużych obrazów rastrowych, by zajmowały mniej miejsca na dysku. Kompresja stratna oznacza, że wraz ze zmniejszeniem wagi pliku następuje pogorszenie jakości obrazu.

Czytaj dalej

Formaty plików graficznych

Omówię podstawowe formaty plików graficznych. Można je podzielić na formaty przechowujące grafikę rastrową oraz formaty przechowujące grafikę wektorową. Z kolei formaty przechowujące grafikę rastrową można podzielić na stosujące kompresję stratną, kompresję bezstratną oraz nie stosujące kompresji. Formaty grafiki rastrowej używające kompresji stratnej to: JPEG, JPEG 2000, DjVu, TIFF.

Czytaj dalej