Wszystko o JPEG

Jpeg (Joint Photography Expert Group) jest skrótem od nazwy stowarzyszenia, które opracowało ten format. Format ten został opracowany specjalnie z myślą o kompresji stratnej dużych obrazów rastrowych, by zajmowały mniej miejsca na dysku. Kompresja stratna oznacza, że wraz ze zmniejszeniem wagi pliku następuje pogorszenie jakości obrazu. To nie wszystko! Za każdym razem gdy otworzony w komputerze plik JPEG, zapiszemy ponownie w tym formacie, następuje kolejna utrata jakości obrazu. Motywacją do powstania tego standardu była ujednolicenie algorytmów kompresji obrazów monochromatycznych i kolorowych. Format plików JPEG/JFIF obok formatów GIF i PNG jest najczęściej stosowanym formatem grafiki na stronach internetowych. Typ MIME zarejestrowany dla tego formatu nosi nazwę image/jpeg. Poniższe zdjęcia pokazują formaty Jpeg bez kompresji, z kompresją 50% oraz z kompresją 90%.