Directory index w htaccess

Poniższy listing pokazuje jak ustawić w pliku htaccess DirectoryIndex.

DirectoryIndex index.php index.html