Webdev

HTML5 wprowadzenie

Html5 jest rozwinięciem html4. Wprowadza między innymi nowe znaczniki, nowe typy oraz nowe atrybuty pól formularzy. Co ciekawsze html5 posiada wiele nowych ciekawych API javascript np. Canvas Context 2d, Geolocation API, Web Workers, Localstorage, Websockets itp.

Czytaj dalej