Tworzenie bazy danych mysql i przypisywanie uprawnień do użytkownika

Często chcemy utworzyć bazę danych i użytkownika, który posiada uprawnienia tylko do tej bazy. Pokażę jak to zrobić za pomocą konsoli w mysql. Najpierw logujemy się na użytkownika root do serwera mysql.

mysql -u root -p
Tworzymy naszą bazę danych.
create database baza_danych;
Zezwalamy użytkownikowi nasz_user do połączenia się do serwera z podanym hasłem.
grant usage on *.* to 'nasz_user'@'localhost' identified by 'haslo';
Ostarecznie nadajemy wszystkie uprawnienia użytkownikowi do bazy baza_danych.
grant all privileges on baza_danych.* to 'nasz_user'@'localhost';
Teraz można już się połączyć do mysqla w następujący sposób.
mysql -u nasz_user -p'haslo' baza_danych;