Javascript

Podstawy Document Object Model

Obiektowy model dokumentu czyli document object model to sposób reprezentacji dokumentów xml i html w postaci modelu zorientowanego obiektowo. Standard W3C DOM definiuje klasy i interfejsy pozwalające na dostęp do struktury dokumentów oraz jej modyfikację poprzez tworzenie, modyfikację i usuwanie węzłów.

Czytaj dalej

arctext.js

arctext.js to plugin do jQuery pozwalający pisać tekst po zakrzywionej ścieżce (łuku o określonym promieniu). Główną ideą pluginu jest obracanie liter za pomocą transformacji css3 w celu umieszczenia ich na zakrzywionej ścieżce.

Czytaj dalej