Webdev

Google Maps Api

Czym jest Google Maps? Google Maps to jeden z serwisów firmy Google, który z założenia ma być bazą danych map oraz zdjęć satelitarnych i lotniczych całego świata. Najprostszym sposobem wstawienia mapy Google na własną stronę www jest skorzystanie z kreatora.

Czytaj dalej

Funkcje w php

Język php posiada wiele wbudowanych funkcji. Umożliwia również tworzenie własnych. Właśnie temu zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł. Zaczniemy od zebrania podstawowych informacji na temat funkcji.

Czytaj dalej

cookies httpOnly

W celu lepszego zabezpieczenia się przed atakiem XSS (oczywiście nie zapobiega to wszystkim możliwościom ataków, ale przynajmniej je utrudnia) warto w php ustawić w ciasteczkach flagę httpOnly.

Czytaj dalej

HTML5 localStorage

HTML5 Web Storage (określane również DOMStorage) jest to API, które ułatwia utrzymywanie danych pomiędzy stronami www. Można przechowywać dane bezpośrednio po stronie klienta w przeglądarce w celu ich wielokrotnego wykorzystania lub do pobrania dużo później po całkowitym zamknięciu przeglądarki i jej ponownym uruchomieniu. Web Storage dzieli się na sessionStorage i localStorage.

Czytaj dalej