Javascript

Google Maps Api

Czym jest Google Maps? Google Maps to jeden z serwisów firmy Google, który z założenia ma być bazą danych map oraz zdjęć satelitarnych i lotniczych całego świata. Najprostszym sposobem wstawienia mapy Google na własną stronę www jest skorzystanie z kreatora.

Czytaj dalej

HTML5 localStorage

HTML5 Web Storage (określane również DOMStorage) jest to API, które ułatwia utrzymywanie danych pomiędzy stronami www. Można przechowywać dane bezpośrednio po stronie klienta w przeglądarce w celu ich wielokrotnego wykorzystania lub do pobrania dużo później po całkowitym zamknięciu przeglądarki i jej ponownym uruchomieniu. Web Storage dzieli się na sessionStorage i localStorage.

Czytaj dalej