CakePHP

CakePHP 3 - obiekt Request

Obiekty Request i Response dotyczą żądań i odpowiedzi HTTP. Obiekt żądania (Request) w CakePHP umożliwia introspekcję przychodzącego żądania, podczas gdy obiekt odpowiedzi (Response) na łatwe tworzenie odpowiedzi HTTP z poziomu kontrolerów. W tym artykule skupię się na obiekcie Request, w następnym na Response.

Czytaj dalej