Zmiana początku tygodnia w javascript

W javascript standardowo metoda getDay() zwraca dzień tygodnia w postaci cyfry od 0 do 6, gdzie 0 oznacza niedzielę a 6 sobotę. Napiszemy dla obiektu Date własną wersję, która startuje od poniedziałku. Kod poniżej

Date.prototype.pongetDay = function() 
{
	return (this.getDay() + 6) %7;
}