Zagadki php cz. 2

1. Użycie tzw. zmiennych zmiennych. Jaki będzie efekt wywołania poniższego skryptu?

$a = ' ';
$b = '  ';
$$a = 6;
$$b = $$a+1;
print(${'  '});
Odp. 7
2. Jaki będzie efekt wywołania poniższego skryptu?
$a = 'print';
$a('test');
Odp. Fatal error (print nie jest funkcją tylko konstrukcją językową).
3. Jaki będzie wynik działania poniższego kodu?
$a = 'name';
$$a = 'Ala';
echo $name;
Odp. Ala
4. Co zwróci następujący kod?
$t = array('raz', 'dwa', 'trzy');
echo $t[1][2];
Odp. a
5. Jaki będzie wynik działania następującego skryptu?
$a = array('test', 'abcd');
echo strlen($a);
Odp. Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given
6. Jaki będzie wynik działania poniższego programu?
$t = array('test' => 'A', 'test2' => 'b', 'test3' => 'c');
extract($t);
echo $test[0];
Odp. A
7. Która z poniższych funkcji sortuje dane w porządku rosnącym, po wartościach, zachowując przy tym klucze?
sort()
asort()
ksort()
krsort()
Odp. asort()
8. Co zwróci poniższy kod?
class Test
{
	public static function hej() {
		print 'hej';
	}
}
$test = new Test();
$test->hej();
Odp. hej
9. Jaki będzie wynik działania skryptu?
$a = array('a1','a2','a3');
$b = array('b1','b2','b3');

var_dump(array_intersect($a,$b));
Odp. array(0) { }
10. Jaki będzie wynik działania poniższego programu?
$s = 'Ala ma kota';
var_dump(explode(' ',$s,0));
Odp. array(2) { [0]=> string(3) "Ala" [1]=> string(7) "ma kota" }