Zachowanie paska przewijania po odświeżeniu strony

Poniższy kod javascript (jQuery) rozwiązuje problem zachowania pozycji paska przewijania po odświeżeniu strony. Rozwiązanie to wykorzystuje sessionStorage.

$(window).scroll(function() {
  sessionStorage.scrollTop = $(this).scrollTop();
});

$(document).ready(function() {
  if (sessionStorage.scrollTop != "undefined") {
    $(window).scrollTop(sessionStorage.scrollTop);
  }
});