Vue 2 podstawy

W tutorialu pokażę jak rozpocząć swoję przygodę z frameworkiem javascriptowym Vue. Vue jest jednym z frameworków javascriptowych. Nie jest tak popularny jak Angular czy React ale stopniowo zyskuje coraz większą popularność. Dzięki swojej prostocie i wszechstronności wzbudza ogromne zainteresowanie twórców aplikacji www. Służy do budowy efektywnych, reaktywnych, złożonych i skalowalnych aplikacji, przy czym pozwala na korzystanie z komponentów wielokrotnego użytku.

Aby rozpocząć pracę wystarczy dołączyć w swoim projekcie plik biblioteki vue.js. Alternatywnie można skorzystać z narzędzia vue-cli, które pozwala tworzyć i konfigurować szablony projektów na bazie bibliotek Webpack i Browserify. Oprócz tego vue-cli zapewnia obsługę automatycznego odświeżania (ang. hot reloading), a także zawiera narzędzia dla programistów. Pracę rozpoczniemy od prostszego sposobu czyli załączenia biblioteki vue z cdn-a do przykładowego pliku index.html.
<!-- dla strony developerskiej -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
<!-- dla produkcyjnej zalecane jest linkowanie do konkretnej wersji -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]"></script>
Na początek stwórzymy prosty plik html.
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Vue</title>
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="vue-app">
  {{ message }}
 </div>

 <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
oraz plik app.js:
var app = new Vue({
 el: '#vue-app',
 data: {
  message: 'Hello World!'
 }
});
Omówię teraz działanie kodu pokrótce. W pliku html wewnątrz tagu o id vue-app umieszczony jest zapis {{ message }}. W pliku javascript tworzymy nową instancję obiektu Vue. W atrybucie el określamy element, w którym html będzie przetwarzany przez Vue. W atrybucie data podaliśmy treść zmiennej message, której wartość wyświetlamy w htmlu. Stworzyliśmy właśnie pierwszą aplikację w Vue :). Jeśli chcemy przypisać jakąś wartość do atrybutu (w tym przypadku title) należy użyć poniższego zapisu.
<div id="vue-app">
	<span v-bind:title="message">
		teskt
	</span>
</div>
Można użyć również wersji skróconej v-bind.
<div id="vue-app">
	<span :title="message">
		tekst
	</span>
</div>
Napiszemy prostą metodę w Vue. Metodami są funkcje umieszczone w property methods.
var app = new Vue({
 el: '#vue-app',
 data: {
  message: 'Hello World!'
 },
 methods: {
  greet: function () {
   return 'Hi ' + this.message;
  }
 }
});
Na powyższym listingu napisaliśmy metodę greet(). Aby ją wywołać w html wystarczy napisać:
<div id="vue-app">
	<h1>{{ greet() }}</h1>
</div>
Jak się pewnie domyślasz wewnątrz tagu h1 zostanie wypisany tekst "Hi Hello World!". Zróbmy jeszcze jeden przykład z inną metodą oraz zobaczmy jak działa wiązanie danych za pomocą v-model. Jak widać dodaliśmy kolejną zmienną counter z domyślną wartością 0 oraz metodę add, która zwiększa po prostu ten licznik o podaną wartość.
var app = new Vue({
 el: '#vue-app',
 data: {
  message: 'Hello Vue!',
  counter: 0
 },
 methods: {
  greet: function () {
   return 'Good Morning '+this.name;
  },
  add: function (inc) {
    this.counter += inc;
  }
 }
});
Wypiszmy wartość licznika w html. Ponadto zauważ, że wiążemy za pomocą v-model zmienną counter z inputem tekstowym. Ponadto umieściliśmy button, który po kliknięciu doda wartość 10 do licznika (odpowiada za to modyfikator @click, można też użyć zapisu v-on:click). Zdarzy się to tylko raz, dlatego że mamy dopisany do click modyfikator .once. Więcej na ten temat w dokumentacji eventów vue.
<div id="vue-app">
  <h1>{{ greet() }}</h1>
  {{ message }}
  <br>
  <input type="text" v-model="counter">
  <br>Counter: {{ counter }}
  <br>
  <button @click.once="add(10)">+</button>
 </div>