Views Conditional

Views Conditional to moduł do Drupala, który pozwala dodać pole warunkowe do widoku. Przykładowo mamy dwa pola field1 i field2 i chcemy dodać kolejne pole, które będzie wyświetlało TRUE jeśli field1 i field2 są równe,a FALSE w przeciwnym przypadku.
W celu uzyskania takiego efektu najpierw instalujemy moduł Views Conditional.

W widoku dodajemy pola field1 i field2. Następnie dodaj pole "Views: Views Conditional". Skonfiguruj pole w taki spoób, aby "If this field..." ustawić na field1, "Is..." na equal to, a "This value" na [field2] - czyli replacement pattern field2. Na koniec wpisz w "Then output this..." TRUE, a w "Otherwise, output this..." FALSE.