Uzyskanie pierwszej linii tekstu w php

Poniższy snippet pokazuje jak uzyskać pierwszą linię z tekstu w php.

$str = strtok($input_str, "\n");
Wykorzystujemy tu funkcję strtok. Więcej na jej temat znajdziesz w docu php.