Uzyskanie pełnej ścieżki do pliku w Linuxie

Poniższy snippet pokazuje jak w linuksowej konsoli odczytać pełną ścieżkę do pliku.

readlink -f file.txt
Wystarczy użyć polecenia readlink.