Użycie EntityFieldQuery w Drupalu 7

Dziś pobierzemy listę wszystkich węzłów, pewnego rodzaju, posortowaną po tytule. Wykorzystamy do tego EntityFieldQuery.

$query = new EntityFieldQuery();

$query->entityCondition('entity_type', 'node')
    ->entityCondition('bundle', 'article')
    -> propertyOrderBy('title', 'ASC');

$result = $query->execute();

$nids = array_keys($result['node']);
$articles = node_load_multiple($nids);