Usuwanie z tablicy po wartości w PHP

Za pomocą tego krótkiego snippeta usuniesz określony element z tablicy na podstawie jego wartości (nie klucza). Załóżmy, że mamy tablicę statusów $status_dropdown i chcemy z niej usunąć element o wartości "Sfinalizowany i przekazany do weryfikacji". Kod realizujący to zadanie poniżej.

$status_dropdown = [
'Początkowy',
'Sfinalizowany',
'Sfinalizowany i przekazany do weryfikacji'
];
if (($key = array_search('Sfinalizowany i przekazany do weryfikacji', $status_dropdown)) !== false) {
	unset($status_dropdown[$key]);
}