Usuwanie elementu tablicy w Javascript

W artykule pokażę sposoby na usnięcie elementu z tablicy w Javascript. 1. Jeśli znamy indeks elementu, który chcemy usunąć. W tym celu użyjemy metody slice. slice tworzy nową tablicę z indeksami, które otrzymuje. Tworzymy nową tablicę, od początku do indeksu, który chcemy usunąć i łączymy z tablicą od pierwszej pozycji po tej, którą usunęliśmy, do końca tablicy.

const items = ['Lorem', 'Ipsum', 'Dolor', 'Amet', 'Hello'];
const i = 2;
const filteredItems = items.slice(0, i).concat(items.slice(i + 1, items.length));
2. Jeśli znamy wartość. Wykorzystamy metodę filter.
const items = ['Lorem', 'Ipsum', 'Dolor', 'Amet', 'Hello'];
const toRemove = 'Dolor';
const filteredItems = items.filter(item => item !== toRemove);
lub tradycyjny zapis powyższego kodu
const items = ['Lorem', 'Ipsum', 'Dolor', 'Amet', 'Hello'];
const toRemove = 'Dolor';
const filteredItems = items.filter(function(item) {
  return item !== toRemove
});