Usuwanie duplikatów z tablicy w jQuery

W poniższym artykule usuniemy duplikaty z tablicy w jQuery. Kod znajduje się poniżej.

var names = ['Lorem', 'Ipsum', 'Dolor', 'Ipsum', 'Hello', 'Lorem'];
var uniqueNames = [];
$.each(names, function(i, el) {
    if ($.inArray(el, uniqueNames) === -1) uniqueNames.push(el);
});
Jak widać tablica names zawiera duplikaty. Przechodzimy przez tą tablicę funkcją each. Tablica uniqueNames - to nasza tablica wynikowa pozbawiona duplikatów.