Uruchamianie serwisu Rest w Drupalu

Pokażę jak w Drupalu uruchomić serwis restowy zwracający dane w różnych formatach na podstawie widoku oraz jak dobrać się do wyniku z zewnętrznej strony. Będziemy potrzebowali zainstalować dwa moduły: Services i Services Views. Instalujemy moduły i serwer/y, które znajdują się w module Services. Moduły Drupala Teraz tworzymy jakiś przykładowy widok. Przechodzimy do Structure > Views. Tworzymy nowy widok a jako Display wybieramy Services. Przykładowa konfiguracja widoku na obrazku poniżej. Widok Services Następnie przechodzimy do konfiguracji serwisu czyli do Structure, a potem Services. Klikamy add aby dodać nowy i uzupełniamy pola. Konfiguracja Services

Poniższy screen przedstawia konfigurację resources. Zaznaczamy tam nasz widok. Konfiguracja Services Resources Poniższy kod to tylko przykład korzystania z serwisu REST w innej aplikacji, w której chcemy pobrać dane z Drupala.
$service = file_get_contents('http://localhost/rest/apki.php');
	
$apps = unserialize($service);
$count_apps = count($apps);

$apps_str = '';
$i = 0;
foreach($apps as $app) {
	if($i == 0) {
		$apps_str .= '<ul class="nav">';
	}
	if($i%5==0 && $i!=0) {
		$apps_str .= '</ul><ul class="nav">';
	}
	
	$apps_str .= '<li><a href="'.$app->Path.'">'.$app->title.'</a></li>';
	
	if($count_apps==$i) {
		$apps_str .= '</ul>';
	}
	$i++;
}