Tworzenie Rest Api w CakePHP 3

Pokażę jak w prosty sposób stworzyć restowe api w CakePHP 3. Wykorzystamy do tego plugin cakephp-rest. Aby go zainstalować wydaj polecenie w composerze.

composer require sprintcube/cakephp-rest
Następnie dodaj poniższą linijkę w pliku bootstrap.php.
Plugin::load('Rest', ['bootstrap' => true]);
lub wydaj polecenie za pomocą bake.
bin/cake plugin load -b Rest
Ten plugin prawie wcale nie wymaga konfiguracji. Utwórz kontroler np. ApiController dziedziczący po RestController tak jak w poniższym przykładzie.
namespace App\Controller;

use Rest\Controller\RestController;

/**
 * Api Controller
 *
 */
class ApiController extends RestController
{

  /**
   * hello method
   *
   * @return Response|void
   */
  public function hello()
  {
    $res = [
      'my_data' => [
        'item 1',
        'item 2'
      ]
    ];

    $this->set(compact('res'));
  }
}
Ponadto dodaj jeden parametr do konfiguracji trasy isRest jak poniżej.
$routes->connect('/api/hello', ['controller' => 'Api', 'action' => 'hello', 'isRest' => true]);
Powyższa funkcja będzie zwracać json:
{
  "status": "OK",
  "result": {
    "res": {
      "my_data": [
        "item 1",
        "item 2"
      ]
    }
  }
}
Klucz status może zawierać OK lub NOK w zależności od Twojego kodu odpowiedzi. Dla wszystkich pomyślnych odpowiedzi kod będzie wynosił 200, a wartością klucza będzie OK. W przypadku błędu lub wyjątku wartość statusu zmieni się na NOK.