Sprawdzenie czy data mieści się w przedziale w javascript

Za pomocą poniższego kodu można sprawdzić czy określona data znajduje się w zdefiniowanym przedziale czasu.

$start_date = '2017-07-18';

$end_date = '2017-09-05';

$date_to_check = '2017-08-28';

check_in_range($start_date, $end_date, $date_to_check);


function check_in_range($start_date, $end_date, $date_to_check)
{
  // Convert to timestamp
  $start_ts = strtotime($start_date);
  $end_ts = strtotime($end_date);
  $date_to_check_ts = strtotime($date_to_check);

  // Check that user date is between start & end
  return (($date_to_check_ts >= $start_ts) && ($date_to_check_ts <= $end_ts));
}
Najpierw za pomocą funkcji strtotime zamieniamy tekstowe daty na timestamp a potem przeprowadzamy już właściwe sprawdzenie.