Spis treści tcpdf

Pokażę jak zrobić spis treści generowanego pdfa za pomocą biblioteki tcpdf. Każde miejsce odnoszące się do spisu treści oznaczamy w następujący sposób.

$pdf->Bookmark('Rozdział 3', 0, 0, '', 'B', array(0,0,0));
Na końcu przed wygenerowaniem dokumentu tworzymy spis treści.
$pdf->addTOCPage();
$pdf->MultiCell(0, 0, 'Spis treści', 0, 'C', 0, 1, '', '', true, 0);
$pdf->Ln();
$pdf->addTOC(2, 'courier', '.', 'Spis treści', 'B', array(0,0,0));
$pdf->endTOCPage();
Pierwszy parametr oznacza stronę, na której widniał będzie nasz spis treści.