Sortowanie pola z wartościami null

Jeśli mamy posortować dane wg jakiegoś pola, które może zawierać wartości NULL i chcemy aby elementy zawierające NULLe były na końcu należy użyć następującego zapytania.

SELECT * FROM tabela ORDER BY ISNULL(pole), pole ASC;