Rysowanie wielokąta w html5 canvas

Poniżej przedstawiam funkcję rysującą wielokąt w html5 canvas. Zakładamy, że points jest tablicą wierzchołków.

//przykladowe punkty
var points = [
[10, 20],
[30, 45],
[60, 30]
];
var context = document.getElementById('identyfikator_canvasa').getContext('2d');
function polygon(color, points)
{
	context.fillStyle = color;
	context.beginPath();
	context.moveTo(points[0][0], points[0][1]);
	for(var i=1; i<points.length; i++)
	{
		context.lineTo(points[i][0], points[i][1]);
	}
	context.closePath();
	context.fill();
}