Robienie zdjęć z Camera API

Za pośrednictwem interfejsu Camera API, które jest częścią WebAPI, można robić zdjęcia za pomocą aparatu telefonu i przesyłać je do bieżącej strony internetowej. Osiąga się to za pomocą elementu wejściowego z type="file" i atrybutem accept, aby zadeklarować akceptację zdjęć.

Kod HTML wygląda tak:
<input type="file" id="take-picture" accept="image/*">
Po kliknięciu na ten element pojawi się wybór aplikacji, z której ma zostać wzięte zdjęcie. Jedną z nich jest Aparat. Po jej wybraniu i zrobieniu zdjęcia nasz skrypt otrzyma informację zwrotną. Wybór aplikacji Za pomocą File Api można uzyskać dostęp do wybranego zdjęcia:
var takePicture = document.querySelector("#take-picture");
takePicture.onchange = function (event) {
  // Get a reference to the taken picture or chosen file
  var files = event.target.files,
    file;
  if (files && files.length > 0) {
    file = files[0];
  }
};
Gdy mamy już referencję do zdjęcia, możemy użyć createObjectURL do utworzenia adresu URL odwołującego się do obrazu i usyawić go w src taga img:
// Image reference
var showPicture = document.querySelector("#show-picture");
 
// Get window.URL object
var URL = window.URL || window.webkitURL;
 
// Create ObjectURL
var imgURL = URL.createObjectURL(file);
 
// Set img src to ObjectURL
showPicture.src = imgURL;
 
// For performance reasons, revoke used ObjectURLs
URL.revokeObjectURL(imgURL);
Jeśli opcja createObjectURL nie jest obsługiwana, alternatywą jest FileReader:
// Fallback if createObjectURL is not supported
var fileReader = new FileReader();
fileReader.onload = function (event) {
  showPicture.src = event.target.result;
};
fileReader.readAsDataURL(file);
Cały kod html:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Camera API</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/base.css" type="text/css" media="screen">
  </head>
 
  <body>
 
    <div class="container">
      <h1>Camera API</h1>
 
      <section class="main-content">
        <p>A demo of the Camera API, currently implemented in Firefox and Google Chrome on Android. Choose to take a picture with your device's camera and a preview will be shown through createObjectURL or a FileReader object (choosing local files supported too).</p>
 
        <p>
          <input type="file" id="take-picture" accept="image/*">
        </p>
 
        <h2>Preview:</h2>
        <p>
          <img src="about:blank" alt="" id="show-picture">
        </p>
 
        <p id="error"></p>
 
      </section>
 
      <p class="footer">All the code is available in the <a href="https://github.com/robnyman/robnyman.github.com/tree/master/camera-api">Camera API repository on GitHub</a>.</p>
    </div>
 
 
    <script src="js/base.js"></script>
 
 
  </body>
</html>
Cały kod javascript:
(function () {
  var takePicture = document.querySelector("#take-picture"),
    showPicture = document.querySelector("#show-picture");
 
  if (takePicture &amp;&amp; showPicture) {
    // Set events
    takePicture.onchange = function (event) {
      // Get a reference to the taken picture or chosen file
      var files = event.target.files,
        file;
      if (files && files.length > 0) {
        file = files[0];
        try {
          // Get window.URL object
          var URL = window.URL || window.webkitURL;
 
          // Create ObjectURL
          var imgURL = URL.createObjectURL(file);
 
          // Set img src to ObjectURL
          showPicture.src = imgURL;
 
          // Revoke ObjectURL
          URL.revokeObjectURL(imgURL);
        }
        catch (e) {
          try {
            // Fallback if createObjectURL is not supported
            var fileReader = new FileReader();
            fileReader.onload = function (event) {
              showPicture.src = event.target.result;
            };
            fileReader.readAsDataURL(file);
          }
          catch (e) {
            //
            var error = document.querySelector("#error");
            if (error) {
              error.innerHTML = "Neither createObjectURL or FileReader are supported";
            }
          }
        }
      }
    };
  }
})();

Źrodło: Mozilla Hacks