Push tylko jednego commita w git

Zwykle wykonując komendę git push wypychamy na zdalny repozytorium wszystkie lokalne commity. Co jeśli chcemy wypchnąć tylko jeden commit? Istnieje na to prosta komenda. Podajemy jedynie hash commita, który chcemy wypchnąć. Spójrz na poniższy przykład.

$ git push <remote name> <commit hash>:<remote branch name>

# Na przyklad:
$ git push origin hash_commita:master
Spowoduje to wypchnięcie wszystkich zatwierdzeń do określonego zatwierdzenia włącznie. Oznacza to, że jeśli określisz zatwierdzenie znajdujące się u góry gałęzi, wypchnie wszystko, dokładnie tak samo jak zwykłe wypychanie. Najpierw musisz zmienić kolejność zatwierdzeń, aby upewnić się, że zatwierdzenie, które chcesz wypchnąć, znajduje się na dole (bezpośrednio nad zdalną gałęzią).