Przekierowanie w javascript

Najprostszy kod na przekierowanie do nowej strony jest następujący

window.location = nowa_lokalizacja;//nowa_lokalizacja może to być obiekt location lub ciąg znaków
Jeśli chcemy odświerzyć stronę przekierowujemy na ten sam url.
window.location = window.location;
Powyższy kod nie rozwiązuje problemu, gdy chcemy zachować elementy ścieżki np. to co znajduje się po znaku #. Wtedy należy skorzystać z właściwości host oraz pathname obiektu location.
window.location = 'http://'+window.location.host+window.location.pathname;