Potwierdzenie wysłania formularza przy użyciu bootbox.confirm

W poniższym przykładzie pokażę jak za pomocą biblioteki bootbox zrobić popup potwierdzenia wysłania formularza. Spójrz na listing:

$('form').submit(function(e) {
	var currentForm = this;
	e.preventDefault();
	bootbox.confirm('Czy na pewno chcesz wysłać formularz?', function(result) {
		if (result) {
			currentForm.submit();
		}
	});
});
Widać, że zatrzymujemy działanie submit za pomocą e.preventDefault(). Następnie wywołujemy bootbox.confirm i jeśli zwróci true submitujemy formularz.