Poprawność daty w Javascript

Napiszemy w Javascript funkcję sprawdzającą poprawność podanej daty. Parametrami funkcji będą dzień, miesiąc i rok. Najpierw musimy przekształcić podane parametry na łańcuch znaków, w jednej z następujących postaci:

 • MM-dd-yyyy
 • yyyy/MM/dd
 • MM/dd/yyyy
 • MMMM dd, yyyy
 • MMM dd, yyyy
Dlaczego akurat do takiej? Ponieważ do obiektu Date możemy przekazać łańcuch znaków tylko w jednej z powyższych postaci. Wybierzmy np. postać pierwszą i utwórzmy obiekt Date.
function validDate(day, month, year)
{
 var string = month + "-" + day + "-" + year;
 var date_obj  = new Date(string);
}
Metoda getDate() pobiera dzień z obiektu Date, getMonth() miesiąc (miesiące liczymy od 0 do 11), getFullYear() pełny rok. Porównujemy pobrane wartości z przekazanymi danymi. Kod całej funkcji widnieje poniżej.
function validDate(day, month, year)
{ 
var string = month + "-" + day + "-" + year;
var date_obj  = new Date(string);

if(date_obj.getDate() != day || date_obj.getMonth() != (month - 1) || date_obj.getFullYear() 
!= year)
{
    return false;
}
 return true;
}