Pobranie publicznych danych w Twitter Api

Poniższy kod przedstawia jak za pomocą api twittera oraz biblioteki TwitterOAuth pobrać publiczne tweety o określonym hashu. Najpierw oczywiście musimy stworzyć aplikację na apps.twitter.com. Odpowiednie kody i tokeny można wygenerować na zakładce "Keys and Access Tokens" szczegółów aplikacji.

<?php
require "vendor/autoload.php";

use Abraham\TwitterOAuth\TwitterOAuth;

$connection = new TwitterOAuth('CONSUMER_KEY', 'CONSUMER_SECRET', 'access_token', 'access_token_secret');
$content = $connection->get("account/verify_credentials");

$statuses = $connection->get("search/tweets", ["q" => "#twoj_hashtag"]);

echo '<div><strong>Ilość:</strong> '.count($statuses->statuses).'</div>';
echo '<pre>';
var_dump($statuses);
echo '</pre>';
?>