Plugin stronicowania w jQuery

W dziale freebies umieściłam napisany przeze mnie plugin do stronicowania w jQuery. Stronicuje on te same elementy umieszczone wewnątrz określonego taga np. możemy stronicować elementy p umieszczone wewnątrz div-a o identyfikatorze test (jak poniżej).

<div id=”test”>
	<p>paragraf 1</p>
	<p>paragraf2</p>
<p>paragraf 3</p>
…
<p>paragraf 30</p>
</div>
Stronicowanie inicjujemy jedną linią kodu.
$('#test').pagination();

Implementacja

Należy ściągnąć kod biblioteki jquery oraz kod pluginu pagination.js (dostępny do pobrania w dziale freebies) i w sekcji head dodać następujące linie.
<script src="jquery.js"></script>
<script src="pagination.js"></script>
Następnie wewnątrz tagów <script> umieszczamy kod inicjalizujący działanie plugina (element oznacza tag, na którym będziemy stosować stronicowanie).
<script type=”text/javascript”>
$(function(){ $(element).pagination(); });
</script>

Dostosowanie

Możemy również dostosować plugin przekazując mu parametry. perpage – liczba elementów na jedną stronę (domyślnie 5),
offset – określa jak dużo numerów stron ma być widoczne (domyślnie 3),
prevnextEnable – true – jeśli chcemy pokazać przyciski prev i next (domyślnie false),
pages_nav – określa wyświetlenie nawigacji stron (domyślnie true),
Kod inicjalizacji z parametrami może wyglądać na przykład tak
$('#test').pagination({perpage: 10, offset: 5});
Można również zmienić styl css określający wygląd nawigacji stronicowania.