Pieczenie cakephp na windows (xampp)

Jak wykonać bakowanie (pieczenie) cakephp na systemie windows z zainstalowanym xamppem. Najpierw przechodzimy w konsoli do katalogu z zainstalowanym php (np. C:\xampp\php). Następnie wpisujemy poniższą komendę.

php.exe C:/xampp/htdocs/katalog_aplikacji/app/Console/cake.php bake