Odczyt CSV w javascript i File API

Pokażę jak za pomocą javascript i html5 File api odczytać dane z pliku CSV i wstawić je np. do textarei. Do odczytu wykorzystamy FileReader API. Najpierw sprawdzamy czy przeglądarka obsługuje tę funkcjonalność.

function handleFiles(files) {
  if (window.FileReader) {
    // FileReader jest obsługiwany.
  } else {
    alert('FileReader nie jest obsługiwany.');
  }
}
W pliku html wystarczy dodać zwykłe pole typu file.
<input type="file" id="csv" onchange="handleFiles(this.files)" accept=".csv">
Funkcją handleFiles przechwytujemy wybrane pliki, ale nas interesuje tylko jeden.
function handleFiles(files) {
   if (window.FileReader) {
     getAsText(files[0]);
   } else {
     alert('FileReader nie jest obsługiwany.');
   }
  }

  function getAsText(fileToRead) {
    var reader = new FileReader();
    reader.readAsText(fileToRead);
    reader.onload = loadHandler;
    reader.onerror = errorHandler;
  }

  function loadHandler(event) {
    var csv = event.target.result;
    processData(csv);
  }

  function processData(csv) {
    var allTextLines = csv.split(/\r\n|\n/);
    var lines = [];
    for (var i=0; i<allTextLines.length; i++) {
      var data = allTextLines[i].split(';');
        var tarr = [];
        for (var j=0; j<data.length; j++) {
          tarr.push(data[j]);
        }
        lines.push(tarr);
    }
    return lines;
  }

  function errorHandler(evt) {
    if(evt.target.error.name == "NotReadableError") {
      alert("Nie można odczytać pliku.");
    }
  }
W naszym przykładzie chcemy odczytać plik CSV jako tekst. Robimy to w funkcji getAsText. Po odczytaniu referencji do pliku używamy metody readAsText, aby odczytać dane jako tekst (FileReader posiada też inne metody: readAsBinaryString oraz readAsArrayBuffer). Przetwarzamy go potem funkcją processData, która zwraca tablicę składającą się z wierszy pliku CSV.