Mapa w jVectorMap

W dzisiejszym artykule pokażę ciekawą bibliotekę do wstawiania interaktywnych map na stronę www - jVectorMap. Wstawienie mapy z domyślnymi ustawieniami jest bardzo proste. Wystarczy pobrać bibliotekę oraz kod js wybranej mapy (u mnie jest to mapa świata).

Kod prostej mapy poniżej.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>jVectorMap demo</title>
 <link rel="stylesheet" href="jquery-jvectormap-1.2.2.css" type="text/css" media="screen"/>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
 <script src="jquery-jvectormap-1.1.1.min.js"></script>
 <script src="jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
</head>
<body>
 <div id="world-map" style="width: 1024px; height: 512px"></div>
 <script>
  $(function(){
   $('#world-map').vectorMap();
  });
 </script>
</body>
</html>
Dodamy teraz dodatkowe atrybuty. Na początek określimy kolor kraju po najechaniu (hover).
$(function(){
 $('#world-map').vectorMap({
	regionStyle: {
		hover: {
			fill: '#7dd1db'
	 }
	}
 });
});
Teraz dodamy zaznaczenie dla wybranych krajów. Podamy też jego kolor.
$(function(){
 $('#world-map').vectorMap({
	regionStyle: {
		hover: {
			fill: '#c6f9ff'
		},
		selected: {
			fill: '#41b6c4'
		}
	},
	selectedRegions: ['PL','DE','ES']
 });
});
Wstawimy teraz kilka markerów oraz określimy ich wygląd.
$(function(){
	var markers = [
		{latLng: [39.4704312285264, -0.375244210156211], name: 'Valencia'},
		{latLng: [41.39483302189776, 2.148767850000013], name: 'Barcelona'},
		{latLng: [49.295855894306264, 19.950186629980408], name: 'Zakopane'}
	];
 $('#world-map').vectorMap({
	regionStyle: {
		hover: {
			fill: '#c6f9ff'
		},
		selected: {
			fill: '#41b6c4'
		}
	},
	selectedRegions: ['PL','DE','ES'],
	markerStyle: {
	 initial: {
		fill: '#F8E23B',
		stroke: '#383f47',
		r: 5
	 }
	},
	markers: markers
 });
});
Rozbudujemy mapę aby po kliknięciu na marker pojawiało się okienko ze zdjęciem tego miejsca, a po kliknięciu na kraj okienko ze zdjęciami z tego kraju (zdjęcia zaczerpnęłam z serwisu sxc.hu). Kod wygląda następująco. Oprócz swóch funkcji obsługujących zdarzenia dodałam też trochę css.
$(function(){
	var markers = [
		{latLng: [39.4704312285264, -0.375244210156211], name: 'Valencia'},
		{latLng: [41.39483302189776, 2.148767850000013], name: 'Barcelona'},
		{latLng: [49.295855894306264, 19.950186629980408], name: 'Zakopane'}
	];
 $('#world-map').vectorMap({
	regionStyle: {
		hover: {
			fill: '#c6f9ff'
		},
		selected: {
			fill: '#41b6c4'
		}
	},
	selectedRegions: ['PL','DE','ES'],
	markerStyle: {
	 initial: {
		fill: '#F8E23B',
		stroke: '#383f47',
		r: 5
	 }
	},
	markers: markers,
	onRegionClick: function(e, code) {
		$('#box_'+code).show();
	},
	onMarkerClick: function(e, code) {
		var pos = $('circle[data-index="'+code+'"]').position(),
		top = pos.top, left = pos.left;
		$('#cities img').hide();
		$('#cities img:eq('+code+')').css({'left': left, 'top': top}).show();
	}
 });
 
 $('.close').on('click', function() {
	$(this).parent().hide();
	return false;
 });
 $('#cities img').on('click', function() {
	$(this).hide();
	return false;
 });
});
Demo mapy
Mapa