Linux ustawienie domyślnego edytora

W celu ustawienia lub zmiany domyślego edytora należy wyeksportować zmienną EDITOR. Poniżej przykłady ustawienia dla kilku edytorów.

export EDITOR="nano"

export EDITOR="vi"

export EDITOR="mcedit"