Linux sprawdzenie do jakiego pliku prowadzi symlink

Najpierw stworzymy symbolicznego linka a potem odczytamy jaki jest dla niego plik docelowy. Tworzenie linku symbolicznego:

ln -s /root/costam/plik.txt /root/costam/symlink.txt
Odczytanie pliku docelowego dla dowiązania symbolicznego.
readlink /root/costam/symlink.txt