Linux rozmiary podfolderów w konsoli

Poniższa komenda jest przydatna jeśli chcemy otrzymać rozmiary wszystkich podfolderów.

du -h --max-depth=1
Otrzymamy coś jak na rysunku poniżej: Linux rozmiary podfolderów