Linux pakowanie archiwum zip bez niektórych podkatalogów

W celu spakowania katalogu jako archiwum zip, ale bez niektórych jego podkatalogów należy użyć polecenia.

zip -r archiwum.zip dir1 -x dir1/ignoreDir1/**\* dir1/ignoreDir2/**\*