Kopiowanie danych z jednej tabeli do drugiej

Jeśli chcemy skopiować dane z jednej tabeli bazy danych do drugiej (ta sama struktura tabel) należy wykorzystać podzapytanie.

INSERT INTO tabela2
(
    SELECT * FROM tabela1
)
Podzapytanie może być bardziej skomplikowane np. gdy chcemy skopiować tylko określone rekordy.
INSERT INTO tabela2
(
    SELECT * FROM tabela1 WHERE id IN (1,5,7)
)