jQuery wykrywanie czy element został dynamicznie dodany

Przykład dotyczy używania skryptu typeahead Twitter Bootstrap dla dynamicznie dodawanych inputów. Element o id el niech będzie divem zawierającym elementy, do których chcemy podpiąć funkcjonalność typeahead. By wszystko zadziałało wystarczy nasłuchiwać zdarzenia DOMNodeInserted.

$("#el").on("DOMNodeInserted", function () {
    $(this).find(".typeahead").typeahead();
});