Instalacja Aptany na Linuxie

Aptana to bardzo dobry edytor dla webdewelopera. Posiada wsparcie dla wielu popularnych języków: html, css, javascript, php. Wyposażony jest oczywiście w autouzupełnianie znaczników, kolorowanie składni i debuger. Na uwagę zasługuje możliwość instalacji pluginów. Na początku należy pobrać Aptanę ze strony (http://www.aptana.org/studio/download). Wybrać oczywiście wersję dla Linuxa. Następnie rozpakowujemy archiwum do katalogu domowego. W moim przypadku plik programu Aptana znajduje się w /home/gosia/aptana/AptanaStudio. Ważną sprawą jest ustawienie odpowiednich praw dostępu do zapisu i odczytu oraz zaznaczenie opcji wykonywalny. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie odpowiednich zależności. W przypadku Ubuntu należy wykonać polecenie.

sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin xulrunner
Natomiast w przypadku Mandrivy wydajemy odpowiednie polecenie urpmi. Możemy również skorzystać z menadżera pakietów. Otwieramy edytor tekstowy i piszemy następujący skrypt.
#!/bin/bash
export MOZILLA_FIVE_HOME=/usr/lib/xulrunner
/home/gosia/aptana/AptanaStudio # Ścieżka do programu Aptana
Oczywiście w ostatniej linijce musisz wpisać własną ścieżkę dostępu. Powyższy skrypt zapisujemy pod nazwą aptana.sh i nadajemy mu odpowiednie prawa. Muszą być one takie same jak w przypadku AptanaStudio. Teraz wystarczy uruchomić stworzony skrypt. Tworzenie skrótu na pulpicie
Ubuntu: Klikamy na pulpicie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy "Utwórz aktywator" . Następnie wypełniamy dowolnie pole "nazwa" i ścieżkę identyczną do tej użytej w skrypcie.
Mandriva: Klikamy na pulpicie prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy "Utwórz nowe", a następnie "skrót do programu". Na zakładce Ogólne wpisujemy dowolną nazwę, a na zakładce Program w polu Polecenie podajemy ścieżkę do Aptany taką jaka widnieje w skrypcie.