Grupowanie tablicy po kluczu w php

W niniejszym snippecie pokażę jak pogrupować tablicę asocjacyjną po określonym kluczu w php.

Realizuje to poniższa funkcja. Przyjmuje ona dwa parametry - naszą tablicę i klucz grupujący.
function groupBy($array, $key) {
  $return = [];
  foreach($array as $val) {
    $return[$val[$key]][] = $val;
  }
  return $return;
}
Poniższy przykład przedstawia jej użycie. Grupujemy tablicę $arr po kluczu "No".
$arr= [
[  'No' => 101,
  'Title' => 'title1',
  'Author' => 'ABC'
] ,
[  'No' => 101,
  'Title' => 'title2',
  'Author' => 'DEF'
] ,
[  'No' => 104, 
  'Title' => 'title3',
  'Author' => 'GHL'
] ];

print_r(groupBy($arr, 'No'));