Git commit z przyszłą datą

Jeśli chcesz zrobić commita w gicie z inną datą niż aktualna użyj opcji --date tak jak na poniższym przykładzie.

git commit -m "message" --date "Tue Apr 28 23:00:00 2015 +0100"