Git cofnięcie ostatniego commita

Jak cofnąć ostatni commit? W tym celu należy użyć polecenia reset.

git reset --soft HEAD~1
Uwaga flaga --soft: zapewnia to, że zmiany w aktualnie modyfikowanych plikach będą zachowane. Po uruchomieniu polecenia zmiany zostaną uznane za niezatwierdzone (uncommited) modyfikacje lokalne w kopii roboczej. Jeśli nie chcesz zachowywać zmian w obecnej kopii roboczej użyj flagi --hard.
git reset --hard HEAD~1