Facebook Messenger bot w node.js

Facebook uruchomił platformę Messenger, dając programistom możliwość tworzenia botów, które mogłyby rozmawiać z osobami w programie Messenger lub z poziomu facebookowych fanpagy. Od czasu uruchomienia platformy właściciele aplikacji wykazali duże zainteresowanie tworzeniem botów. Zaledwie trzy miesiące po otwarciu, na platformie było już około 11000 botów. Obecne zainteresowanie chatbotami jest oczywiste, a technologia w sztucznej inteligencji poprawia się i boty coraz lepiej komunikują się z użytkownikami.

My zbudujemy bardzo prostego bota w celu pokazania w jaki sposób komunikować się z Messenger API. Istnieją dwa rodzaje botów, które można zbudować. Jeden oparty jest na zbiorze reguł, a drugi wykorzystuje sztuczną inteligencję. Pierwszy jest ograniczony w interakcjach, jakie może zaoferować. Może reagować tylko na określone polecenia. Jest to typ bota, który właśnie będziemy budować. Dzięki botom wykorzystującym sztuczną inteligencję uzyskujesz lepszą interakcję z użytkownikiem. Użytkownik może współdziałać z botem w bardziej naturalny sposób, jak w interakcji człowieka z człowiekiem, w przeciwieństwie do używania poleceń. Bot staje się również mądrzejszy, gdy uczy się z rozmów z ludźmi. Są usługi, takie jak wit.ai i Api.ai, które umożliwiają programistom zintegrowanie sztucznej inteligencji (w szczególności przetwarzania ich w języku naturalnym - NLP) w ich aplikacjach. Aby nasz bot mógł komunikować się z użytkownikami serwisu Facebook, musimy skonfigurować serwer, który odbierze, przetwarza i odsyła wiadomości. Serwer wykorzysta w tym celu Facebook Graph API. Graph API jest podstawowym sposobem na uzyskiwanie danych z platformy Facebook. Serwer musi mieć adres URL, który jest dostępny z serwerów Facebooka, dlatego też wdrożenie aplikacji sieciowej na lokalnym komputerze nie zadziała, należy ją umieścić w trybie online. Również od wersji Graph API 2.5, musimy używać bezpiecznego adresu https. Zanim skonfigurujesz aplikację developers.facebook.com, przygotujemy minimalny webhook z Node.js. Użyjemy ngrok aby stworzyć publiczny adres url. Pobierz ngrok, zainstaluj i uruchom np. na porcie 5000.
ngrok http 5000
Po uruchomieniu ngrok wyświetli publiczny adres URL tunelu w terminalu. Potrzebny nam on później podczas konfigurowania aplikacji na Facebooku. (Zrzut ekranu URL to https://ff69fecd.ngrok.io) ngrok

Pisanie webhooka

Do tego celu wykorzystamu Node.js oraz Express. Utwórzmy katalog aplikacji i skonfigurujmy aplikację Node.js.
npm init
Następnie zainstalujemy express i body-parser.
npm install express body-parser --save
Stwórzmy plik webhook.js, w którym będziemy nasłuchiwać na porcie takim samym jaki został ustawiony za pomocą ngrok.
const express = require('express');
const bodyParser = require('body-parser');
const app = express();
app.use(bodyParser.json());
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
 
const server = app.listen(process.env.PORT || 5000, () => {
 console.log('Express server listening on port %d in %s mode', server.address().port, app.settings.env);
});
Teraz dodamy obsługę metod http get i post. W ten sposób odbierasz wiadomości do Twojej witryny przez Facebook Messenger. Wszystkie żądania powinny iść przez POST, a GET jest używane tylko w momencie konfigurowania aplikacji na Facebooku.
app.get('/webhook', (req, res) => {
 if (req.query['hub.mode'] && req.query['hub.verify_token'] === 'gosia_chat') {
  res.status(200).send(req.query['hub.challenge']);
 } else {
  res.status(403).end();
 }
});

app.post('/webhook', (req, res) => {
 console.log(req.body);
 if (req.body.object === 'page') {
  req.body.entry.forEach((entry) => {
   entry.messaging.forEach((event) => {
    if (event.message && event.message.text) {
     sendMessage(event);
    }
   });
  });
  res.status(200).end();
 }
});
Tokena gosia_chat (można użyć dowolnego ciągu znaków) będziemy potrzebować później podczas konfigurowania aplikacji na Facebooku. Uruchom kod jak poniżej.
node webhook.js

Aplikacja na facebooku

Teraz przejdziemy do konfiguracji aplikacji na Facebooku. Na początku potrzebujesz strony (fanpaga) Facebooka. Utwórz jedną facebook.com/pages/create. Wybierz kategorię, a następnie wybierz podkategorię z listy rozwijanej i wypełnij odpowiednie wymagane pola. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. tworzenie fanpaga na Facebooku Aby utworzyć aplikację Facebook, przejdź na stronę Dodaj nową aplikację i kliknij link "basic setup" poniżej wyboru platform. tworzenie aplikacji na Facebooku Wypełnij wymagane pola. tworzenie aplikacji na Facebooku Po kliknięciu "Create App ID" zostaniesz przekierowany na dashboard aplikacji. Wybierz "Add Product" z lewego menu. konfiguracja aplikacji na Facebooku Z dostępnych opcji wybierz "Messenger" klikając przy nim "Get Started". Zostaniesz przekierowany na stronę ustawień Messenger przedstawioną poniżej. konfiguracja aplikacji na Facebooku Aby otrzymywać wiadomości i inne zdarzenia wysyłane przez użytkowników programu Messenger, aplikacja powinna umożliwić integrację z webhooks. Webhooks (inaczej aktualizacje w czasie rzeczywistym) pozwalają śledzić zmiany i odbierać aktualizacje w czasie rzeczywistym, bez konieczności wywoływania API. W sekcji Webhooks kliknij opcję "Setup Webhooks". Wpisz adres zwrotny, na który będą wysyłane aktualizacje (adres URL punktu końcowego zdefiniowany w ngrok tj. [twoj_url]/webhook), wprowadź Token weryfikacyjny i zaznacz odpowiednie pola wyboru. Określają, które zdarzenia będą obsługiwane przez aplikację. konfiguracja aplikacji na Facebooku Po pomyślnym włączeniu webhooków powinieneś zobaczyć "Complete" w sekcji Webhooks i listę zdarzeń subskrybowanych. Jeśli wystąpi błąd, upewnij się, że wprowadzono prawidłowy adres URL punktu końcowego dla webhook (kończący się na /webhook), a także upewnij się, że używany token jest taki sam, jak w aplikacji Node. konfiguracja aplikacji na Facebooku Teraz w sekcji "Token Generation" generujemy token dla odpowiedniego fanpaga. Wybierz stronę (fanpage) z menu rozwijanego. Po uwierzytelnieniu zostanie wygenerowany token dla strony. konfiguracja aplikacji na Facebooku Aby Twój webhook mógł odbierać zdarzenia z określonego fanpaga, musisz go zasubskrybować. W sekcji Webhooks wybierz stronę do subskrybowania. konfiguracja aplikacji na Facebooku Teraz już przejdziemy do napisania właściwego kodu bota w node.js Zainstalujemy request aby móc wysyłać żądania.
npm install request --save
W pliku webhook.js dopiszemy poniższe.
const request = require('request');
function sendMessage(event) {
 let sender = event.sender.id;
 let text = event.message.text;
 
 request({
   url: "https://graph.facebook.com/v2.6/" + sender,
   qs: {
    access_token: 'TWOJ_TOKEN',
    fields: "first_name,last_name"
   },
   method: "GET"
  }, function(error, response, body) {
   var greeting = "";
   if (error) {
    console.log("Error getting user's name: " + error);
   } else {
    var bodyObj = JSON.parse(body);
    name = bodyObj.first_name;
    last_name = bodyObj.last_name;
    greeting = "Witaj " + name +" "+last_name +". ";
   }
   send(sender, {text: greeting});
  });
}

// sends message to user
function send(recipientId, message) {
 request({
  url: "https://graph.facebook.com/v2.6/me/messages",
  qs: {access_token: 'TWOJ_TOKEN'},
  method: "POST",
  json: {
   recipient: {id: recipientId},
   message: message,
  }
 }, function(error, response, body) {
  if (error) {
   console.log("Error sending message: " + response.error);
  }
 });
}
Implementujemy funkcje sendMessage oraz send. Nasz bot na wysłaną jakąkolwiek wiadomość odpisuje "Witaj imię i nazwisko". Imię i nazwisko uzyskujemy za pomocą Graph API. Aby przetestować bot, możesz rozpocząć rozmowę z Twoją stroną, korzystając z facebook.com, aplikacji na komórkę Facebook lub korzystając z krótkiego adresu URL programu Messenger https://m.me/PAGE_USERNAME. Na Facebooku i komunikatorze znajdziesz stronę, szukając nazwy strony. Szukanie aplikacji w messengerze