Eksport klucza z pliku pkcs12

Pokażę jak wyeksportować klucz prywatny z pliku pkcs12. Eksport klucza prywatnego z pliku pfx:

openssl pkcs12 -in file.pfx -nocerts -out key.pem
Eksport certyfikatu z pliku pfx:
openssl pkcs12 -in file.pfx -clcerts -nokeys -out cert.pem
Usunięcie hasła z klucza prywatnego:
openssl rsa -in key.pem -out server.key
Jeśli używasz Putty, musisz użyć programu PuTTYgen do konwersji z formatu pem do formatu PPK, używanego tylko przez Putty. Pamiętaj aby usunąć hasło za pomocą powyższego polecenia, inaczej Putty nie będzie mógł go załadować. Teraz procedura wygląda następująco:
  • Pobierz Putty i PuTTYgen
  • Skonwertuj w programie plik .pem na .ppk wg poniższych instrukcji
  • Wybierz w PuTTYgen polecenie "Load"
  • Wybierz swój plik .pem
  • Powinno dojść do konwersji na plik .ppk